Archive for December, 2012

29 Decประกันภัยรถยนต์ (รหัสสินค้า 1365) พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน จาก มิตรแท้ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท พรบ. พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 1365)

ประกันภัยรถยนต์ แบบ พรบ.,รถกระบะ จากบริษัทมิตรแท้ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง พรบ.

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท พรบ. พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 1365) เป็น ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอา ประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

พรบ.,รถกระบะ พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตันข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน จาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 มิตรแท้ประกันภัย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย และ คลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ในระยะแรก บริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการ ให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกัน วินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง และ ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน กว่า 60 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มสูงถึง 1,418,425,000 บาท หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทมิตรแท้ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 640-7777 หรือ โทรสาร: (02) 640-7799

ข้อมูลสาขาของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ มิตรแท้ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์ โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำประกันภัยวันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • ชดเชยรายได้ 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน (ฐานะคนไข้ใน)
 • ความคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ พรบ.,รถกระบะ พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 1365) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 50,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 200,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 0 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 35000 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 15000 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 0 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน ราคามาตรฐานจากบริษัทมิตรแท้ประกันภัย สำหรับ พรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัสสินค้า 1365) ตามหน้ากรมธรรม์ 967.28 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 900.00 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 4.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 63.28 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อพรบ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัสสินค้า 1365) ได้ทันที ทำประกันภัยวันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

27 Decประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,(รหัสสินค้า 9466) รถเก๋ง กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9466) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 9466) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 150,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9466) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)ข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของคุณชิน โสภณพนิช ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด และเมื่อ พ.ศ. 2521 บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 285 8888 หรือ โทรสาร: (02) 610 2100

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันอู่ในสัญญา
 • รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
 • ทุนประกันภัยรถยนต์ 150,000 บาท และอายุรถต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • คุ้มครองภัยน้ำท่วม ทุนประกันภัย 100,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/02/2555

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9466) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 150,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 150,000 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 7 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 7 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) ราคามาตรฐานจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย สำหรับ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) (รหัสสินค้า 9466) ตามหน้ากรมธรรม์ 8,990.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 8,367.87 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 34.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 588.13 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อกรุงเทพ-FIRST CARE 2+ SPECIAL FLOOD ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) (รหัสสินค้า 9466) ได้ทันที