05 Janประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถกระบะ รหัส 3411 อาคเนย์ประกันภัย อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุนประกัน 150,000 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3411) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 3411) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

  • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
  • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3411) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus  ทุน 150,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความผาสุกมั่นคงแก่คนไทย ยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก และใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 631-1311 แจ้งเหตุ (02)267-7777 หรือ โทรสาร: (02) 237-7409 Read more…